L e d e n


Contributie.
Wij willen alle leden erop attenderen dat de contributie dient te worden voldaan iedere eerste les van de maand

Vakanties.
Vakantie: vrijdag 7 juli 2016
1e lesdag na de vakantie: maandag 4 september.

Examens juni 2016.
Datum: Donderdag 30 juni 2016 > Locatie: Hoogvliet, Lampreistraat Examens: Alle leeftijden + banden Tijdstip: 18:00 - 19:00 uur .
Datum: Maandag 27 juni 2016 > Locatie: Zwijndrecht, Lunenburg Examens: Alle leeftijden + banden Tijdstip: 16:30 - 17:30 uur Training: 16:00 - 16:30 uur.
Datum: Zaterdag 25 juni 2016 > Locatie: Zwijndrecht, Welhorst Examens: Wit + Geel alle leeftijden Tijdstip: 11:00 - 12:00 uur Training: 10:00 - 11:00 uur.
Datum: Zaterdag 25 juni 2016 > Locatie: Zwijndrecht, Welhorst Examens: Oranje + hoger Tijdstip: 12:00 - 13:00 uur Training: 10:00 - 11:00 uur.

Bij voorkeur je examen doen op Zaterdag op de locatie Zwijndrecht Welhorst i.v.m. tijden en mogelijke uitloop. De inschrijving voor het examen dient uiterlijk 18 of 20 juni binnen te zijn bij je leraar.

De contributie dient tot en met juli 2016 betaald te zijn!!!!! Anders is deelname aan het examen helaas uitgesloten.
Kosten (dienen betaald te worden bij het inleveren van het examenbriefje):
Examen 5,-
Band (dun) 3,50
Band (dik) 5,-


Budo Instituut Weeland